Nolikums

 

CASHaFISH ‘2021

MAKŠĶERĒŠANAS TURNĪRA NOLIKUMS

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Veicināt makšķerēšanas popularitāti kā dabai draudzīga, veselīga un sportiska dzīves veida sastāvdaļu.

1.2. Celt CASHaFISH kā makšķerēšanas turnīru zīmola prestižu Baltijas jūras reģionā, piesaistīt Latvijai starptautiskos makšķerniekus un veidot Latvijas reputāciju ārvalstīs un Latvijā.

1.3. Radīt unikālas, ikvienam pieejamas un uz veselīgu dzīvesveidu balstītas aktivitātes brīvā dabā, kas pamatā paredz individuālu dalību sacensībās bez pulcēšanās riska.

1.4. Radīt iespēju un vairot prieku par makšķerēšanu jaunajai paaudzei un personām, kuras uzsāk savas makšķerēšanas gaitas.

1.5. Popularizēt makšķernieku vidū “noķer un atlaid” principu, lai rūpētos par Latvijas zivju resursiem.

1.6. Veicināt izpratni par makšķerēšanu kā dabai draudzīgu brīvā laika pavadīšanas veidu, popularizēt saudzīgu apiešanos ar dabas resursiem.

 

2. COVID-19 PANDĒMIJAS UN ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS VALSTĪ IETEKME UZ TURNĪRU

2.1.  CASHaFISH turnīra norise plānota no 2021. gada 1. maija līdz 2022. gada 30. aprīlim.

2.2. Ņemot vērā COVID-19 izplatības neprognozējamību, CASHaFISH turnīri paredz individuālu un attālinātu dalību visos organizētajos turnīros bez pulcēšanās klātienē. Tādējādi turnīra norisi nekādā veidā neietekmē esošie vai potenciālie pulcēšanās ierobežojumi valstī.

3. LAIKS UN VIETA

3.1. CASHaFISH turnīru veido vairāki atsevišķi apakšturnīri, kas tiek numurēti ar attiecīgu kārtas numuru. Piemēram. CASHaFISH tūrnīrs #1. Tie var būti ar atšķirīgiem mērķa zivs un termiņa noteikumiem, par kuriem informācija ir atrodama cashafish.com mājaslapas konkrētā turnīra apakšsadaļā. Cash a Fish turnīri aptver visu Latviju un tie norisinās no 2021. gada 1. maija līdz 2022. gada 30. aprīlim.

3.2. CASHaFISH turnīri var notikt jebkurā publiski pieejamā ūdenstilpē Latvijā, kas ietver upes, ezerus un jūras piekrasti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

3.3. CASHaFISH turnīri periodā no 1.05.2021.-30.04.2022. notiek dažādos laika posmos, kas tiek noteikti katram apakšturnīram atsevišķi.

3.4. Turnīru dalībnieks ņem vērā visus Latvijā spēkā esošos aktuālos likumus, Ministru kabineta noteikumus un pašvaldību izdotos saistošos noteikumus un citus dokumentus, kas regulē kārtību, kur, kad un kā drīkst notikt makšķerēšana Latvijas teritorijā, un kas attiecas uz jebkuru ūdenstilpi Latvijā, tai skaitā uz tām ūdenstilpēm, kurās paredzēta licencētā makšķerēšana.

3.5. Pašvaldība neatbild un neuzrauga makšķerēšanas turnīra CASHaFISH 2021 norises atbilstību normatīvo aktu prasībām savā administratīvajā teritorijā;

3.5. Pašvaldība nekādā veidā nav saistīta ar makšķerēšanas turnīra CASHaFISH 2021 norisi savā administratīvajā teritorijā;

3.6. Tikai un vienīgi organizators un turnīra dalībnieks ir atbildīgs par makšķerēšanas turnīra CASHaFISH 2021 norises atbilstību normatīvajiem aktiem katrā konkrētajā administratīvajā teritorijā.

 

4. ORGANIZATORI

4.1. CASHaFISH turnīrus organizē SIA “GNG Brothers”.

 

5. LOMA UN LAIKA KONTROLE

5.1. Turnīri norisinās no noteikumos ierakstītā konkrētā sākuma datuma pulksten 00:00 līdz konkrētā turnīra noteikumos noteiktā beigu datuma pulksten 23:59.

5.2. Katra turnīra sākumā dalībniekiem uz norādīto e-pastu un/vai norādīto mobilā tālruņa numuru tiek nosūtīts unikāls kods (burtu un ciparu kombinācija). Tam jābūt redzamam fotogrāfijā un video, kurā noķertais un sacensībām sūtītais loms tiek fotografēts vai filmēts. Kods var būt izdrukāts uz lapas, uzrakstīts uz lapas vai citas virsmas, kā arī vienkārši redzams, piemēram, uz cita mobilā tālruņa ekrāna fotogrāfijā. Fotogrāfijas un video bez koda vai ar neskaidru kodu netiks pieņemtas vērtēšanai.

5.3. Lai reģistrētu lomu, fotogrāfija jāiesniedz, izmantojot attiecīgā turnīra apakšsadaļu cashafish.com vietnē, kur būs atrodama fotogrāfijas iesniegšanas forma. Alternatīva iespēja – fotogrāfijas jāsūta uz organizatora norādīto e-pastu loms@cashafish.com.

5.4. Elektroniski jāiesniedz zivs fotogrāfijas oriģināli, ar sekojošiem kritērijiem: zivs ir jānofotografē trīs reizes:

5.4.1. tā, lai bildē redzams makšķernieks (seja) ar iesūtīto zivi (zivs jāredz pilnā izmērā un jābūt redzamam zivs kreisajam sānam);


Loma attēlu paraugs

5.4.2. tā, lai bildē uz vienas plaknes (laivas grīda, laivas soliņš) redzama zivs pilnā izmērā (tās kreisais sāns) uz mērlentes un arī makšķerkāts un spole, ar ko zivs noķerta. Šajā bildē atsevišķas mērlentes 10cm iedaļas var nebūt redzamas;


Loma attēlu paraugs

5.4.3. tā, lai bildē redzama zivs pilnā izmērā no lūpas līdz astes galam, kas novietota uz mērlentes ar kreisajiem sāniem uz augšu, lai skaidri ir redzams zivs garums centimetros un visas 10 centimetru atzīmes skaitļi uz mērlentes. Bildē jābūt redzamam arī unikālajam kodam, kas turnīra sākumā atsūtīts makšķerniekam.


Loma attēlu paraugs

5.4.4. Zivs fotogrāfija jāuzņem uzreiz pēc tās noķeršanas un fotogrāfijas oriģināls organizatoriem jānosūta nekavējoties, izmantojot turnīra sadaļu loma iesūtīšanai vai uz e-pastu loms@cashafish.com.

5.5. Zivs ir arī jānofilmē, atbilstoši punkta 5.5.1 prasībām. Pēc organizatoru pieprasījuma nofilmētais video 24 stundu laikā kopš pirmā pieprasījuma (e-pasts vai SMS) obligāti būs jāiesūta visiem balvu ieguvējiem, lai organizatori varētu pārliecināties par loma leģitimitāti. Video fails vai saite uz to jāiesūta uz e-pasta adresi loms@cashafish.com.

5.5.1. Zivs ir jānofilmē:

5.5.1.1. vai nu atlaižot zivi, kur tā tiek noņemta no mērlentes, lai varētu pārliecināties, ka zivs ir dzīva. Nemontētā kadrā jābūt redzamam arī unikālajam makšķernieka kodam;

5.5.1.2. vai nu uzreiz pēc noķeršanas, uzliekot to uz mērlentes, lai būtu iespējams pārliecināties, ka zivs ir dzīva. Nemontētā kadrā jābūt redzamam arī unikālajam makšķernieka kodam.

5.6. Zivju garums tiek mērīts tikai pilnos centimetros. Piemērs, 95,3 cm = 95cm un 95,9 cm = 95 cm.

5.7. Ja turnīra ietvaros tiek iesūtītas viena vai vairākas vienāda garuma zivis un balvā ir naudas balva, tad visi lomu autori proporcionāli vienādās daļās sadala galvenās naudas balvu fondu. Ja balvā ir konkrēts priekšmets, pakalpojums vai dāvanu karte, to iegūst pirmais makšķernieks, kuš lomu iesūtījis.

5.8. Uzvarētāju iesūtīto bilžu autentiskums, mērlentas atbilstība starptautiskajiem standartiem un mērīšanas kvalitāte tiks vērtēta ar digitālu rīku palīdzību, analizējot gan uzrādīto mērlentu atbilstību faktiski uzrādītajam, kā arī iesūtītās fotogrāfijas datus.

5.9. Jebkādu pamatotu šaubu par iesniegtā izmēra atbilstību faktiskajam izmēram gadījumā, organizatori patur tiesības anulēt iesūtīto rezultātu.

5.10. Par turnīrā iesūtītās uzvarētājas zivs atlaišanu, kas turklāt ir nofilmēts un video pēc organizatoru pieprasījuma ir iesūtīts, organizatori turnīros paredz papildu balvas un bonusus. Video jābūt redzamam unikālajam iesūtītajam kodam un līdakas kreisajam sānam, lai būtu iespējams pārliecināties, ka fotogrāfijā un video ir viena un tā pati zivs.

 

6. DALĪBNIEKI

6.1. Turnīram var pieteikties jebkura persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu un ir iegādājusies  Latvijas Republikas makšķerēšanas karti, kā arī personas kurām makšķerēšanas karte saskaņā ar Latvijas likumdošanu nav nepieciešama. Dalībnieki, kas ir jaunāki par 18 gadiem, turnīros drīkst piedalīties, pēc reģistrācijas uz e-pastu info@cashafish.com atsūtot arī ieskenētu vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu vecāku atļauju par piedalīšanos CASHaFISH turnīros.

 

7. PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA

7.1. CASHaFISH turnīram iespējams reģistrēties elektroniski CASHaFISH turnīra mājaslapā www.cashafish.com kopš tā izsludināšanas brīža līdz katra turnīra pieteikuma beigu datumam un laikam.

7.2. Reģistrāciju turnīram dalībniekam jāveic personiski, izmantojot cashafish.com reģistrēto savu personisko profilu. Reģistrējoties dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar CASHaFISH turnīra nolikumu, kā arī konkrētā izvēlētā turnīra  papildu noteikumiem. Ja persona ir nepilngadīga, tad uz to attiecināmi šī nolikuma 6.1. punktā minētie nosacījumi, tai skaitā par nepilngadīgas personas aprūpi, uzraudzību un atbildību CASHaFISH turnīra laikā.

7.3. Reģistrējoties CASHaFISH turnīram, katram dalībniekam obligāti jānorāda šādi dati: vārds, uzvārds; dzimšanas datums; tālruņa numurs; e-pasta adrese; valsts). Personas datu izmantošanu nosaka “Privātuma politika”, kas ir pieejama CASHaFISH turnīra mājaslapā cashafish.com. Reģistrējoties CASHaFISH turnīram, katrs dalībnieks ir piekritis arī rezultātu un reģistrācijas datu turpmākai apstrādei un publicēšanai (vārds, uzvārds, iesūtītie foto) CASHaFISH mājas lapā un sociālajos tīklos.

 

8. DALĪBAS MAKSA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

8.1. Dalības maksa katrā apakšturnīrā turnīrā tiek noteikta 3,99 Eur apmērā, ja apakšturnīra noteikumi neparedz citu dalības maksas apjomu.

8.2. lemaksātā dalības maksas netiek atgriezta.

8.3. Dalības maksas apmaksu var veikt:

8.3.1.  Veicot reģistrāciju cashafish.com mājaslapā, izmantojot jebkura  veida  maksājuma kartes [Maestro, Visa Electron, MasterCard, Visa]. Visu reģistrācijas laiku līdz katras nedēļas turnīra sākumam un citus organizatoru piedāvātos apmaksas veidus.

8.3.2. Veicot reģistrāciju cashafish.com mājaslapā, apmaksas veikšanai ir iespējams pieprasīt rēķinu ar juridiskas vai fiziskas personas rekvizītiem. Elektroniski sagatavots rēķins tiek sagatavots un nosūtīts vienas darba dienas laikā reģistrācijas brīdī norādītajai kontaktpersonai.

8.3.3.  Rēķina sagatavošanai tiek piemērota komisijas maksa.

8.3.3.1. Veicot norēķinus kā juridiskai personai, maksājuma mērķī obligāti jānorāda tās personas dati (vārds, uzvārds, personas kods), kas piedalīsies turnīrā.

 

9. REZULTĀTU APKOPOŠANA UN PUBLICĒŠANA

9.1. Turnīra rezultāti tiek apkopoti un publicēti 48 stundu laikā pēc katra turnīra beigām.

9.2. Sacensību starprezultāti turnīra norises laikā var tikt publicēti turnīra mājaslapā cashafish.com un CASHaFISH sociālo tīklu kontos. Piesakoties dalībai, dalībnieks ir piekritis nodoto datu apstrādei – vākšanai, reģistrācijai, sakārtošanai, ievadīšanai, glabāšanai un izplatīšanai, tai skaitā attiecībā uz rezultātiem saskaroties ar “Privātuma atrunu”, kas ir pieejama CASHaFISH turnīra majaslapā cashafish.com. Piesakot dalībniekus, pieteicējs apliecina, ka ir saņēmis šādu dalībnieku piekrišanu datu nodošanai un apstrādei CASHaFISH turnīra organizētājiem.

9.3. CASHaFISH turnīra organizētājiem ir tiesības publicēt CASHaFISH turnīra rezultātus drukātā un digitālā veidā.

9.4. Piesakoties CASHaFISH turnīram, dalībnieki apliecina, ka piekrīt CASHaFISH turnīra laikā uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai, saskaroties ar “Privātuma atrunu”, kas ir pieejama CASHaFISH turnīra mājaslapā www.cashafish.com, komunikācijā, ka arī mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

 

10. APBALVOŠANA

10.1. Visu turnīru pirmās vietas ieguvēji tiek apbalvoti. Pirmā vieta iegūst naudas balvu un organizatori paredz sponsoru balvas arī citiem turnīra dalībniekiem. Organizators patur tiesības mainīt apbalvošanas kārtību un apbalvojamo dalībnieku skaitu katrā turnīrā atsevišķi.

10.2.  No visām naudas balvām, kas norādītas kā turnīru balvas, tiesību aktos noteiktajā kārtībā, tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

 

11. DISKVALIFIKĀCIJA

11.1. Turnīra pamatprincips  ir  godīga  cīņa.  Visi  dalībnieki,  kuri  veiks darbības, kuras ir pretrunā ar nolikumā minēto un godīgu cīņu, tiks diskvalificēti bez iespējas atkārtoti piedalīties turnīrā.

11.2. Par diskvalifikācijas pamatu var kalpot arī citu sacensību dalībnieku iesniegums, kas tiek pārbaudīts pēc iesūtīšanas organizatoriem.

11.3. Dalībnieki var tik diskvalificēti arī citu nolikumā iepriekš minēto iemeslu dēļ, tai skaitā, ja persona startē ar citam dalībniekam reģistrētu starta numuru, neatbilstošu mērlenti, neatļautās ūdenstilpēs, jebkādā veidā pārkāpj Latvijas likumdošanu un citiem pārkāpumiem, kuri ietekmē sacensību rezultātu.

 

12. INFORMĀCIJA PAR PASĀKUMU

12.1. Visa dalībniekiem saistošā organizatoru informācija par CASHaFISH turnīra norisi tiek publicēta oficiālajā mājaslapā cashafish.com.

 

13. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

13.1. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus turnīra nolikumā. Par nolikuma veiktajām izmaiņām dalībnieki tiek informēti ar oficiālās mājaslapas starpniecību.

13.2. Papildu informācija atrodama cashafish.com vai elektroniski pēc pieprasījuma, sūtot vēstuli uz info@cashafish.com.

Sadarbībā ar
  • N.Miezis
  • Vecupenieki