Privātuma politika

SIA “GNG Brothers” privātuma politika

Uzņēmuma pamatdarbība

SIA “GNG Brothers”, organizē makšķerēšanas sacensību turnīrus Lavijā, izmantojot vietni Cashafish.com.

CASHaFISH organizē “GNG Brothers” SIA, Reģ. NR. 40203306602, Vīlandes iela 18-10, Rīga, LV-1010, Banka: AS Swedbanka, Bankas kods: HABALV22

Bankas konts: LV96HABA0551050627924, e-pasts info@cashafish.com. Šī privātuma atruna nosaka to, kā SIA “GNG Brothers” apstrādā jūsu personas datus.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo privātuma politiku (“Politika”), lai saprastu, kā mēs izmantojam personisko informāciju. Ja jūs nepiekrītat šai politikai, jums ir tiesības neizmantot Cashafish.com  vietni un ar tām saistītās vietnes, lietojumprogrammas, pakalpojumus un preces vai jebkuru citu vietni, kuru pārvalda Cashafish.com un kas novirza uz šo politiku (“Vietne”).  Piekļūstot šai vietnei vai izmantojot to, jūs piekrītat šai politikai. Šī politika laiku pa laikam var mainīties; visas mūsu veiktās izmaiņas šajā politikā tiks publicētas šajā vietnē, mēs veiksim arī citas darbības, ciktāl to prasa piemērojamie tiesību akti, tostarp paziņosim par jums un/vai meklēsim jūsu skaidru piekrišanu būtiskām izmaiņām. Izmaiņas šajā politikā stājas spēkā norādītajā datumā “Pēdējā atjaunināšana”. Izņemot gadījumus, kad mēs esam lūguši no jums šādu nepārprotamu piekrišanu, jūsu turpmākā vietnes izmantošana pēc izmaiņu veikšanas nozīmē šo izmaiņu pieņemšanu un piekrišanu tām saistīties, tāpēc, lūdzu, periodiski pārbaudiet politiku, vai tajā nav atjauninājumu vai izmaiņu.

Kāda veida informāciju mēs no jums ievācam

Reģistrējoties vietnē, lietojot to, aizpildot veidlapas vai reģistrējoties kādā no turnīriem, mēs apkopojam jūsu sniegto personisko informāciju. Mēs arī apkopojam informāciju par jūsu saziņu ar Cashafish.com. Turklāt mēs apkopojam informāciju, kamēr jūs piekļūstat vietnei, pārlūkojat to, skatāt vai citādi izmantojat vietni.a

Mēs varētu no jums ievākt sekojošus personas datus:

 • identifikācijas datus (vārds, uzvārds);
 • kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi);
 • dzimumu un dzimšanas datumu;
 • personas kodu;
 • jūsu attēlus (fotogrāfijas un video), kas iesniegti, reģistrējot lomu turnīrā;
 • finanšu informāciju (rēķinu izrakstīšanas gadījumos).

Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi.

Dati nepieciešami, lai nodrošinātu jūsu piedalīšanos CASHaFISH turnīros un izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm šādos nolūkos:

 • jūsu pieteikumu dalībai CASHaFISH turnīros apstrādei;
 • lai sniegtu atbildes uz jebkādiem jūsu informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu efektīvu komunikāciju;
 • jūsu sasniegumu CASHaFISH turnīros reģistrēšanai;
 • godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai;
 • turnīru organizēšanai un reklamēšanai;
 • lai informētu jūs par turnīriem, pasākumiem, aktivitātēm, publikācijām un pakalpojumiem, kuri varētu jūs interesēt;
 • statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz mums turnīru plānošanai;
 • CASHaFISH turnīru atspoguļošanai saskaņā ar sadaļu “Attēli” zemāk.

 

Attēli

Jūs apzināties, ka CASHaFISH turnīri ir publiski pasākumi un ka CASHaFISH turnīrus var filmēt, ierakstīt citos veidos un fotografēt, un visas šādas darbības var fiksēt jūsu dalību jebkurā turnīrā. Piedaloties turnīrā, jūs piekrītat nodot mums neierobežotas tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai, izvietošanai, pārdošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos.

Bērni

Ja jūs esat pieteicis dalībai bērnu (t.i., personu jaunāku par 18 gadiem) jebkurā no CASHaFISH turnīriem, mēs apstrādāsim datus par bērnu un viņa vecāku/citu likumisko pārstāvi.

Kā mēs apkopojam informāciju?

Jūs tieši sniedzat mums lielāko daļu mūsu apkopotās informācijas. Mēs arī netieši un automātiski apkopojam tehnisko informāciju, izmantojot mūsu sistēmas. Mēs arī apkopojam informāciju no trešo pušu piegādātājiem un/vai citiem komerciāli pieejamiem avotiem.

Mūsu vietne ietver noteiktas sociālo mediju funkcijas, tostarp vienreizējas pierakstīšanās funkcijas. Mēs arī kopīgojam ierobežotu personisko informāciju ar šādām sociālo mediju platformām un mārketinga partneriem, piemēram, Facebook un Google, lai reklamētu Cashafish.com. Šādas funkcijas un trešo personu pakalpojumi apkopo noteiktu informāciju par jums un var iestatīt sīkfailu, lai iespējotu to funkcionalitāti. Šādu trešo personu iezīmes nosaka viņu politika.

Kā mēs izmantojam apkopoto informāciju?

Mēs izmantojam personisko informāciju, lai nodrošinātu jums kvalitatīvu servisu un drošību, lai darbotos Vietne un izpildītu savas saistības pret jums; nodrošināt tirgus integritāti un drošību; novērst krāpšanu; sazināties ar jums un nosūtīt jums tiešā mārketinga paziņojumus; reklamēt un reklamēt Cashafish.com; izpildīt likumīgus valsts iestāžu pieprasījumus un ievērot piemērojamos likumus un noteikumus.

Cik ilgi mēs glabājam personisko informāciju?

Mēs glabāsim personisko informāciju tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kuram tā tika vākta. Tomēr dažos gadījumos mēs saglabāsim personisko informāciju ilgāku laika periodu.

Bērni līdz 13 gadu vecumam.

Mūsu vietne nav paredzēta bērniem līdz 13 gadu vecumam, un mēs apzināti neapkopojam personisko informāciju no bērniem līdz 13 gadu vecumam.

Personīgās informācijas kopīgošana ar trešajām pusēm.

Mēs kopīgojam personisko informāciju ar trešajām personām, lai darbotos ar Vietni, sniegtu jums savus pakalpojumus, izpildītu saistības, kuras mums uzliek piemērojamie likumi un noteikumi, un novērstu krāpšanu, pārkāpumus un nelikumīgas darbības. Ņemot vērā jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs varam nodot jūsu datus fiziskām un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai mūsu vārdā veiktu atsevišķas darbības (piemēram, fotogrāfiju vai video autentiskuma elektroniskai pārbaudei).

Mēs varam nodot jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad tas ir nepieciešams CASHaFISH turnīru organizēšanas laikā, vai kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

 • zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu interešu aizstāvības gadījumos;
 • tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Mēs nenodosim jūsu datus trešajām personām mārketinga vajadzībām, ja vien jūs tam neesat piekrituši.

Kur mēs glabājam personisko informāciju?

Informāciju, ko mums sniedzat, mēs uzglabājam savā serverī.

Sīkdatnes.

Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas (piemēram, tīmekļa bākas, pikseļus, tagus un skriptus), lai uzlabotu un personalizētu jūsu pieredzi, sniegtu mūsu pakalpojumus, analizētu vietnes veiktspēju un mārketinga nolūkos.

Ārējās saites.

Vietne satur saites uz trešo personu vietnēm, un, ja jūs no vietnes izveidojat saiti uz trešās puses vietni, visi jūsu norādītie dati uz šo vietni un jebkāda šo datu izmantošana, ko veic trešā puse, nav Cashafish.com kontrolē un ir uz šo politiku neattiecas.

Drošība.

Mēs ļoti rūpējamies par Vietnes un jūsu informācijas drošības uzturēšanu un pret neautorizētu piekļuvi, tās nozaudēšanu, nepareizu izmantošanu, pārveidošanu, iznīcināšanu vai bojāšanu, izmantojot nozares standarta tehnoloģijas un iekšējās procedūras.

ES lietotāju tiesības.

Ja mēs apstrādājam personas datus, kas saistīti ar ES lietotāju, uz mūsu apstrādi attiecas citi noteikumi saistībā ar jūsu kā datu subjekta tiesībām saskaņā ar ES datu aizsardzības likumiem, sīkāk spiežot uz linka https://www.youronlinechoices.com/

Personiskās informācijas atjaunināšana.

Mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu apkopotā personas informācija ir precīza un atjaunināta, un mēs sniedzam jums iespēju atjaunināt jūsu informāciju, izmantojot konta profila iestatījumus. Ja uzskatāt, ka jūsu informācija ir kaut kādā veidā nepareiza vai neprecīza, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs.

Datu piekļuve un labošana.

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt, kā arī jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz Vīlandes ielu 18-10, Rīgā, vai uz e-pastu info@cashafish.com.

Iebildumi pret datu izmantošanu.

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kurai tā sniegta.

Jebkādas uzziņas vai jautājumi par jūsu datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e-pastu info@cashafish.com.

Datu pārnesamība.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai, ievērojot jūsu vajadzības, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis/sniegusi, citam pārzinim.

Datu aizsardzība CASHaFISH mājas lapā.

CASHaFISH mājas lapā mājas lapas apmeklētāju datu aizsardzība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

CASHaFISH mājas lapā ir ievietotas Google Analytics sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai uzlabotu mājas lapu, analizējot lietotāju paradumus. Šīs sīkdatnes nodrošina informāciju, piemēram, par tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu un lietotāju apmeklētajām lapas sadaļām, un kopējo laiku, kas pavadīts mājas lapā. Visa ar _ga un _gat sīkdatnēm savāktā informācija no visiem lietotājiem tiek apkopota un apstrādāta anonīmi. Atsevišķi apmeklētāji netiek identificēti. Sīkdatne _ga beidz darboties pēc diviem gadiem, bet sīkdatne _gat pēc desmit minūtēm.

Tiesības iesniegt sūdzību.

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Vīlandes ielā 18-10, Rīgā, vai izmantojot e-pastu info@cashafish.com.

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

 

Sadarbībā ar
 • N.Miezis
 • Vecupenieki